zaterdag

Dag van de Parapsychologie 12 mei 2007

Op 12 mei a.s. zal de jaarlijkse Dag van de Parapsychologie worden gehouden.

Het programma ziet er als volgt uit:

Programma

10.30 Inloop, koffie staat klaar
11.00-11.15 Opening door dagvoorzitter prof. dr. Hans Gerding
11.15-12.15 Prof. dr. Dick Bierman
Universiteit voor Humanistiek, Universiteit van Amsterdam
Mediteren en psi, resultaten van een te ambitieus project.
Om te weten of mediteren een effect heeft op presentiment of voorgevoel werden medteerders getraind om in een hersenscanner te mediteren. Prof. Bierman zal een overzicht geven van de verschillende stadia in dit project: selectie, training en testen in de scanner en natuurlijk van de verrassende resultaten. Is er sprake van een doorbraak?

12.15-13.15 Martine Busch MA
directeur Van Praag Instituut
Integrative medicine: eindelijk ruimte voor complementaire benaderingen in de zorg?
Integrative medicine is een vorm van gezondheidszorg waarbij de patiënt centraal staat, de relatie tussen behandelaar en patiënt een andere invulling krijgt en waarin ruimte is om voorheen complementaire therapieën op te nemen in het behandelaanbod. Wat betekent dit voor paranormale therapie en andere energetische behandelwijzen?

13.15- 14.30 1 uur Pauze, broodjes en koffie ter plaatse te koop

14.30-15.30 Drs. W.H. Kramer MBA, MBA
Floris Jansen en het eerste laboratorium voor experimentele parapsychologie
In de geschiedschrijving van de parapsychologie neemt men aan dat het laboratorium onderzoek rond 1920 in Nederland en vanaf 1934 in Amerika op gang kwam. Maar, al in 1906 werd door de student Floris Jansen in Amsterdam een laboratorium ingericht voor geavanceerd parapsychologisch onderzoek: een herontdekking.

15.30-16.30 Drs. Eva Lobach
Universiteit van Amsterdam
Hersengolven uit de toekomst?
Proefpersonen kregen een donkere zonnebril op, waar aan de binnenkant LED's geplakt waren. Na een druk op de muisknop produceerden deze LED's wel of niet een felle lichtflits. Na een lichtflits laten de hersengolven een duidelijke piek zien. Vertoonden de hersengolven voorafgaand aan de flits ook al een piekje?

Voor meer informatie: Parapsychologisch Instituut

Derek Ogilvie, de babyfluisteraarDerek Ogilvie, de bekende Babyfluisteraar, van de gelijknamige TV serie heeft een interessant boek geschreven dat ook in het Nederlands vertaald is. Hij beschrijft in zijn boek veel ervaringen die ook in de serie aan bod komen en vult ze aan met autobiografische informatie.
De Nederlandse parapsycholoog W.H.C. Tenhaeff wees al op het gegeven dat paragnosten doorgaans een of meer specialismen hebben die samenhangen met hun persoonlijke interesses en persoonlijkheidsstructuur. Het vermogen om telepathisch met kleine kinderen te communiceren moet waarschijnlijk opgevat worden als zo´n specialisme, net als bijvoorbeeld mentaal mediumschap, een talent voor het oplossen van vermissingen of de verrichtingen van een zogeheten dierentolk. Overigens blijkt Ogilvie oorspronkelijk begonnen te zijn als begaafd spiritistisch medium.

Derek Ogilvie is naar verluidt zozeer overtuigd van zijn paranormale gaven dat hij een bekende uitdaging van de Amerikaanse goochelaar en skepticus James Randi wil aannemen. Ogilvie zou zijn paragnostische vermogens moeten aantonen tegen een beloning van een miljoen dollar. Hij zou zich daarbij telepathisch afstemmen op een aantal specifieke kinderen - uiteraard zonder normale bronnen van informatie tot zijn beschikking te hebben - en proberen op te vangen wat voor een voorwerpen zij achtereenvolgens vasthouden.

Zie ook:
- Derek Ogilvie

Het geval Jasbir: permanente bezetenheid

Er bestaat weinig goed bewijsmateriaal voor bezetenheid door echte demonen. Maar er zijn er wel een paar interessante aanwijzingen voor de permanente geestelijke overname door een overledene. Het gaat onder meer om gevallen waarin een overledene een lichaam in bezit neemt nadat dit eerst een tijdlang schijndood is geweest.
Het meest overtuigende geval in deze categorie is waarschijnlijk nog steeds dat van de Indiase jongen Jasbir. In 1954 werd deze driejarige jongen ernstig ziek en raakte uiteindelijk in coma. Zijn familie dacht dat hij al overleden was, toen hij toch weer leek bij te komen. Hij (of beter: iemand die zijn stembanden gebruikte) beweerde dat hij niet Jasbir, maar een jongeman was die kort tevoren overleed bij een ongeluk, tijdens een bruiloft. De entiteit bleek te beschikken over paranormale informatie over zijn mogelijke leven als ene Sobha Ram en was in staat om nabestaanden van hem te herkennen. Het geval werd bestudeerd door dr. Ian Stevenson en beschreven in Twenty Cases Suggestive of Reincarnation.

Zie:
- Case of Indian Boy Jasbir
- Reïncarnatie en bezetenheid

zondag

Intrasomatische psychokinese

Veel mensen, ook parapsychologen, vinden het gemakkelijker om in buitenzintuiglijke waarneming (ESP) te geloven dan in de fysieke inwerking van de geest op de materiële wereld. Psychokinese, zoals dit fenomeen in de parapsychologie bekend is, lijkt voor velen zo mogelijk nog wonderbaarlijker en daardoor ongeloofwaardiger dan het binnenkrijgen van paranormale informatie.
Een manier om psychokinese van dit imago te bevrijden bestaat uit het wijzen op psychokinetische verschijnselen in het leven van alledag. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de psychomotoriek, dat wil zeggen elke beweging van onze spieren die in gang wordt gezet door onze wil. Ook de psychosomatische invloed van emoties en zorgen op het lichamelijke welbevinden is langzamerhand genoegzaam bekend.
Minder bekend is de beïnvloeding van allerlei processen in iemands lichaam door zijn eigen mentale voorstellingen. Toch is dit fenomeen goed gedocumenteerd door artsen en psychiaters. Het ligt als het ware tussen de 'spectaculaire' externe vormen van psychokinese enerzijds en de vertrouwde psychomotoriek en psychosomatische verschijnselen in.

Ik heb er zelf meer dan eens aandacht aan besteed in serieuze artikelen, namelijk:
- Intrasomatische parergie: Een overzicht van de directe invloed van geestelijke voorstellingen op de fysiologie van het eigen lichaam, Deel 1
- Reincarnation and Biology: een bespreking
- Fysiek getekend door vorige levens
- Stigmatisatie
- Verzien: het overzicht van Ian Stevenson

Kent u nog meer voorbeelden van dit fenomeen, aarzelt u dan niet om mij te contacteren: titusrivas@hotmail.com

Bronnen en links

We linken zoveel mogelijk naar de bron van een bericht, maar we verwijderen deze link wanneer het is verbroken.

Labels, steekwoorden en onderwerpen

agnosticisme (2) anomalieën (1) babyfluisteraar (1) begaafdheid (1) beroepsmogelijkheden (1) bezetenheid (1) biolocatie (1) boek (2) buitenaards (1) buitenzintuiglijke waarneming (1) case of the reincarnation type (1) channeling (2) circelredenering (1) collectieve bewustzijn (1) creëren (1) Daryl Bem (1) definitie (1) demonen (1) dogma (2) ego (1) entiteit (1) esoterie (1) ESP (3) falsifieerbaarheid (1) filmpje (2) foto's (1) geestverschijning (1) goochelaar (1) goochelen (1) Harry Potter (1) hart (1) herinneringen (4) howard campaigne (1) hypnose (1) hypnotische regressie (1) Ian Stevenson (1) ideomotorisch verschijnsel (1) illusionisme (1) James Leininger (1) keurmerk (1) kinderen (3) leven na de dood (2) levensbeschouwelijk (1) loslaten (1) materialisme (1) medium (1) mensbeeld (1) naturalisme (1) nsa (1) onderzoek (3) optische effecten (1) orbs (1) papegaai (1) paragnosten (1) parapsychologie (2) parapsychologisch (1) pijnlichaam (1) pluralisme (1) Popper (1) precognitie (2) premonition (1) professie (2) psychokinese (3) psychologie (1) radiesthesie (1) regressie (2) regressiehypnose (1) reïncarnatie (6) reïncarnatiegeval (1) reïncarnatiehypnose (1) reïncarnationderzoek (1) retrocognitie (1) robert snow (1) scepsis (1) scheppen (1) seti (1) skepsis (4) spiritualiteit (1) stellig (1) Stichting Athanasia (2) stralingsgevoeligheid (1) swaab (1) synchroniciteit (1) telekinese (1) telepathie (1) terugvoering (1) theorieën (1) tijd (1) tijdreizen (1) toeval (1) Tolle (1) transformatie (1) ufo's (1) uitdaging (1) Uri Geller (1) veld (1) verbinden (1) verifieerbaar (1) voorgevoel (1) voorgevoelens (1) voorschouw (1) voorspellingen (1) vorig leven (1) vrijheid (1) wichelroede (1) zielenreis (1) zieners (1) zweverig (1)

Zoeken

Rivas over parapsychologie