Posts weergeven met het label channeling. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label channeling. Alle posts weergeven

zondag

Wijsheid via de band

Dr Pamela Kribbe is een zelfstandig gevestigd filosofisch therapeute en zij channelt. Dat betekent dat zij teksten van anderen (niet levenden) doorgeeft. Of je nu gelooft dat de teksten via haar worden doorgegeven of dat zij zelf een bron van wijsheid is, zou er niet toe moeten doen wanneer de tekst voor zich spreekt. En dat doen de teksten van Pamela zonder twijfel. Je kunt er vrijblijvend kennis van nemen en wat aan hebben. De reeks gechannelde teksten van “Gesprekken met Jeshua” gaan over innerlijke groei en bewustwording en beschrijven de transformatie naar een "hartgedragen" bewustzijn, waarin je de angsten van het ego geleidelijk aan loslaat.

Een citaat:
De diepte van je ziel spreekt tot je in momenten van stilte en deemoed. Het spreekt tot je in momenten van overgave en het niet meer weten. Vooral dat laatste is zo belangrijk. Alleen wanneer je door de fase van ‘het niet meer weten’ gaat, kun je open staan voor iets nieuws. Zolang je ‘precies weet wat je wilt’, beperk je vaak de mogelijkheden die er zijn (op energetisch vlak). Het nieuwe waarnaar je zoekt (baan, relatie of wat dan ook) ligt niet op het vlak van het bekende, maar op het vlak van het onbekende. Om iets echt waardevols te creëren in je werkelijkheid is zelfacceptatie vele malen belangrijker dan het focussen van je gedachten of je wil. Je kunt niet iets creëren dat je niet bent. Ook al reciteer je duizenden mantra’s en creëer je talloze positieve beelden in je voorstellingsvermogen, als deze niet aanhaken bij je ware innerlijke gesteldheid, creëren ze niets dan verwarring en twijfel (‘ik doe zo mijn best maar het lukt maar niet’).

Probeer niet te creëren vanuit een defensieve houding: ‘het moet anders’, ‘het moet beter’. Creëer vanuit liefde en zelfacceptatie: voel je eigen energie, voel hoe mooi en oprecht je bent, nú al. Dat is alles. Creëren is het licht in jezelf erkennen en het daarmee laten ontkiemen in jouw psychische én materiële werkelijkheid.
De essentie van werkelijke creativiteit is: je afstemmen op het liefdesbewustzijn. Dit is niet ‘iets doen’ maar ‘iets laten’, iets loslaten (je plannen, je verwachtingen, je overtuigingen). Het is een daad van openstaan en luisteren naar iets dat groter en wijzer is dan je eigen, in dualiteit gevangen denken. Iets dat vol compassie is met jou en jouw hoogste levensdoelen.

Een bevredigende werkelijkheid creëren is je voortdurend afstemmen op de liefdesstroom in je hart. Je maakt daarmee contact door je innerlijke stilte op te zoeken. In je overgave aan liefde schuilen immense krachten. De krachten die je leven gaan bewegen als je je openstelt voor liefde, kunnen wonderen teweeg brengen. Deze wonderen onderscheiden zich van prestaties van het egogebaseerde bewustzijn door hun kracht, eenvoud en natuurlijkheid.

Tot zover, je kunt meer lezen op de website van Pamela of in haar boeken of in het blog Verbinden en loslaten. Klik hier om te lezen wie Jeshua is/was volgens de channeling van Pamela.


donderdag

Verbinden en weer loslaten

Een mensenleven is een voortdurende afwisseling van verbinding aangaan en weer loslaten.
De mens start zijn leven als de versmelting van een eicel en een zaadcel tot een nieuwe eenheid. In de baarmoeder groeit die uit tot een baby die tot aan de geboorte verbonden is met zijn moeder via de navelstreng. Na de geboorte vindt de eerste scheiding plaats. De eenheid die voor een foetus totaal is wordt in de eerste 18 jaar van een mensenleven hopelijk omgezet als een eenheid binnen zichzelf die de mens in staat stelt een plek te buiten het ouderlijk gezin te gaan zoeken. Het zijn de ouders die ervoor zorgen dat de hulpeloze medeburger langzaam opgevoed wordt tot een volwassene die op eigen benen kan staan. Verloopt dit proces voorspoedig dan blijven er weinig sporen over van de ontwikkeling tot zelfstandig individu. Verloopt dit minder voorspoedig dan begint de volwassene met emotionele en schadelijke erfenissen uit zijn jeugd. Eckhart Tolle noemt dit een pijnlichaam, een energieveld dat blijft leven in de cellen van iemands lichaam.
De volwassene verlaat het huis en probeert zelf een nieuwe verbinding aan te gaan met iemand op wie hij verliefd wordt. In de relatie probeert hij te helen en een eenheid te vormen en waarschijnlijk kinderen te krijgen.
In werk en relaties buiten het gezin worden allerlei verbanden opgestart en ontwikkeld, ook die kunnen helend werken.
In het verdere leven blijft voor de een op de achtergrond voor een ander meer op de voorgrond de vraag actueel of hij ook een spirituele verbinding aangaat en onderhoudt. Geeft hij zich over aan een hogere zaak of blijft hij tot de dood overtuigd dat het voldoende is dat hij zich beperkt tot menselijke verbintenissen en ambities?
De bindende factor is in alle gevallen een vorm van liefde. Soms heel banaal, soms heel verheven. Tijdens het leven wordt voortdurend het spanningsveld tussen autonomie en verbinding opnieuw ingesteld. Soms wint de drang naar vrijheid en soms is iemand bereid vrijheid in te leveren om op een hoger niveau meer vrijheid terug te winnen.

Dit proces wordt mooi verwoord door Pamela Kribbe. Zij maakt gebruik van channeling. Daarover zegt zij:
Het gevaar dat mogelijk ontstaat bij het verschijnsel channeling is dat mensen de kennis of boodschap die ‘doorkomt’ beschouwen als per definitie hoger of beter omdat het van ‘gene zijde’ komt. Dit is natuurlijk niet het geval. Wat doorslaggevend is voor de waarde van een gechannelde tekst is de inhoudelijke rijkdom, helderheid en liefde die eruit spreekt. Wat als bron van de channeling wordt aangegeven, is van secundair belang. Daarnaast worden gechannelde boodschappen ontvangen door aardse mensen en zijn ze altijd gekleurd door de persoonlijke ervaringen en het begripskader van degene die het doorgeeft. De zuiverheid van een channeling zit ‘m er niet in dat het kanaal zichzelf volledig uitschakelt (dat is onmogelijk), maar dat hij of zij zijn vermogens in dienst stelt van de te channelen energie en deze niet of zo min mogelijk vervormt door zijn eigen oordelen en angsten. De hamvraag bij alle spirituele boodschappen is: komt de boodschap voort uit liefde of uit angst? Dit is belangrijker dan de vraag wie of wat precies de auteur is van de tekst.

Een stukje van die boodschap, geciteerd van een site van Pamela Kribbe:
In het omgaan met een ander mens, zeker in liefdesrelaties, is er een ritme tussen je verbinden met de ander en weer terugkomen bij jezelf. Er is een ritme van verbinden en loslaten. Als je je verbindt met de ander, stel je jezelf innerlijk open. Je bent dan kwetsbaar, je staat open en neemt de ander in je op. Je bent bereid te luisteren naar hoe de ander denkt en voelt over dingen, vanuit zijn of haar eigen verleden. En je bent bereid onvoorwaardelijke liefde en steun te geven aan de ander.
Dat is de ideale vorm van je verbinden. Op een gegeven moment voel je dat het nodig is om weer bij jezelf te komen. Bij elke communicatie is er een verbinding, een samensmelting van energieën, en na verloop van tijd keer je, verrijkt, uit dat contact weer terug naar jezelf. Je aura of energieveld sluit zich dan weer, en als het goed is, voel je je dan vrij om weer helemaal je eigen veld te ‘beheren’: weer helemaal bij jezelf te zijn. Als het goed is voel je dan geen spijt of pijn, maar ben je volledig bij jezelf, en geniet je na van het contact. Je wisselt de ervaring uit met jezelf. Je integreert wat er is geweest. Totdat er weer een moment komt dat je je uitgenodigd voelt je opnieuw te verbinden met de ander.
Als de afwisseling van verbinden en loslaten op zo’n vreugdevolle manier plaatsvindt, is het goed. In wezen sta je dan op een dieper niveau altijd in contact met de ander, maar toch is er het ritme van verbinden en loslaten, omdat dat nu eenmaal hoort bij het aardse zijn, bij het mens zijn: verbinden en loslaten.

Bronnen en links

We linken zoveel mogelijk naar de bron van een bericht, maar we verwijderen deze link wanneer het is verbroken.

Labels, steekwoorden en onderwerpen

agnosticisme (2) anomalieën (1) babyfluisteraar (1) begaafdheid (1) beroepsmogelijkheden (1) bezetenheid (1) bijnadoodervaringen (2) biolocatie (1) boek (2) buitenaards (1) buitenzintuiglijke waarneming (1) case of the reincarnation type (1) channeling (2) circelredenering (1) collectieve bewustzijn (1) creëren (1) Daryl Bem (1) definitie (1) demonen (1) dogma (2) ego (1) entiteit (1) esoterie (1) ESP (3) falsifieerbaarheid (1) filmpje (3) foto's (1) geestverschijning (1) goochelaar (1) goochelen (1) Harry Potter (1) hart (1) herinneringen (4) howard campaigne (1) hypnose (1) hypnotische regressie (1) Ian Stevenson (1) ideomotorisch verschijnsel (1) illusionisme (1) James Leininger (1) keurmerk (1) kinderen (3) leven na de dood (2) levensbeschouwelijk (1) loslaten (1) materialisme (1) medium (1) mensbeeld (1) naturalisme (1) nieuwetijdskinderen (1) nsa (1) onderzoek (3) optische effecten (1) orbs (1) papegaai (1) paragnosten (1) parapsychologie (2) parapsychologisch (1) pijnlichaam (1) pluralisme (1) Popper (1) precognitie (2) premonition (1) professie (2) psychokinese (3) psychologie (1) radiesthesie (1) regressie (2) regressiehypnose (1) reïncarnatie (6) reïncarnatiegeval (1) reïncarnatiehypnose (1) reïncarnationderzoek (1) retrocognitie (1) robert snow (1) scepsis (1) scheppen (1) seti (1) skepsis (4) spiritualiteit (1) stellig (1) Stichting Athanasia (2) Stichting Merkawah (1) stralingsgevoeligheid (1) swaab (1) synchroniciteit (1) telekinese (1) telepathie (1) terugvoering (1) theorieën (1) tijd (1) tijdreizen (1) toeval (1) Tolle (1) transformatie (1) ufo's (1) uitdaging (1) uittreding (1) Uri Geller (1) veld (1) verbinden (1) verifieerbaar (1) voorgevoel (1) voorgevoelens (1) voorschouw (1) voorspellingen (1) vorig leven (1) vrijheid (1) wichelroede (1) zielenreis (2) zieners (1) zweverig (1)

Kijk ook eens op de artikelen van Titus Rivas en anderen op:Txtxs is een zeer uitgebreide website
met informatie over allerlei onderwerpen.

Zoeken

Rivas over parapsychologie