Posts weergeven met het label stralingsgevoeligheid. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label stralingsgevoeligheid. Alle posts weergeven

woensdag

Wichelroedelopen
Mijn vader vertelde me toen ik een tiener was dat de pastoor van het Spaanse dorp waar hij als jongen woonde, ene Don Domingo, in zijn vrije tijd wichelroedeloper was. Hij vertelde dit alsof het weliswaar merkwaardig was, maar zeker niet de grootste onzin of ketterij was die je voor een katholieke priester kon verzinnen. Don Domingo is in elk geval niet de enige die zich in alle ernst op het wichelroedelopen (in het Engels dowsing) heeft geworpen.
Het gaat in feite om een oude techniek die al sinds mensenheugenis wordt toegepast. Er bestaan oude afbeeldingen over de mijnbouw waarop wichelroedelopers voorkomen.
Het woord wichelroede is samengesteld uit de stam wichel- (dat bijvoorbeeld ook voorkomt in de term sterrenwichelaar) en roede (stok). Wichelroedes kunnen van allerlei materialen gemaakt worden en diverse vormen en afmetingen hebben.
Men houdt de stok met beide handen vast en loopt langzaam over een bepaalde locatie. Hierbij slaat de stok als het goed is uit op plaatsen die samenhangen met datgene waar men naar op zoek is.
Wichelroedelopen kan worden beschouwd als een vorm van orakelen, dat wil zeggen het doen van pogingen tot het verkrijgen van occulte of paranormale informatie, in dit geval over locaties of lagen van de aarde (in dit verband gebruikt men soms ook het woord biolocatie). Met wichelroedelopen zoekt men bijvoorbeeld naar water of grondstoffen, maar ook naar (al dan niet vermeende) 'aardstralen', elektromagnetische storingen, etc. Parapsychologisch gezien is wichelroedelopen eigenlijk alleen interessant als er ook echt aantoonbaar paranormale informatie bij komt kijken. Met andere woorden, als de informatie die men met de wichelroede verkrijgt ook daadwerkelijk blijkt te kloppen en niet verklaarbaar is op basis van toeval of fysieke prikkels. In het geval van het vinden van goud of een graf is dit relatief gemakkelijk vast te stellen, in andere gevallen zoals bij de zogeheten aardstralen gaat dit een stuk moeilijker. Er kan bijvoorbeeld in het geval van een speurtocht naar water sprake zijn van een regio waar zich veel grondwater bevindt. Of het enige bewijs voor de aanwezigheid van een bepaalde storingsbron wordt in veel gevallen nu juist door het wichelroedelopen zelf geleverd.
Volgens enthousiaste beoefenaars van deze techniek bestaat er meer dan genoeg bewijsmateriaal voor, wat uiteraard wordt betwist door skeptici. Er is onder andere systematisch onderzoek verricht in Munchen, Kassel, het voormalig Oostblok en de Universiteit van Lund, met wisselende resultaten.

Parapsychologisch gezien vormt de wichelroede slechts een hulpmiddel, vergelijkbaar met een pendel. De eventuele paranormale informatie die de wichelroedeloper doorkrijgt wordt onbewust opgevangen en al even onbewust door spiersamentrekkingen doorgegeven aan de handen, een zogeheten ideomotorisch verschijnsel (bewegingen die onbewust worden veroorzaakt door voorstellingen of ideeën).

Er bestaan allerlei theorieen over de rol van fijnstoffelijke energie of straling bij het wichelroedelopen. In dit verband past ook het synoniem radiesthesie (letterlijk: stralingsgevoeligheid).
Op zich verdienen die theorieën zeker een kans, maar het is wel zaak om eventuele prestaties eerst zoveel mogelijk te verklaren door middel van buitenzintuiglijke waarneming, alsmede natuurlijk een (hypothetische) bijzondere lichamelijke sensitiviteit voor (normale) geofysische prikkels.

Cursus Wichelroedelopen, 'aardstralen' en het energetisch in balans brengen van woonhuizen.

Coos van der Lem

Bronnen en links

We linken zoveel mogelijk naar de bron van een bericht, maar we verwijderen deze link wanneer het is verbroken.

Labels, steekwoorden en onderwerpen

agnosticisme (2) anomalieën (1) babyfluisteraar (1) begaafdheid (1) beroepsmogelijkheden (1) bezetenheid (1) biolocatie (1) boek (2) buitenaards (1) buitenzintuiglijke waarneming (1) case of the reincarnation type (1) channeling (2) circelredenering (1) collectieve bewustzijn (1) creëren (1) Daryl Bem (1) definitie (1) demonen (1) dogma (2) ego (1) entiteit (1) esoterie (1) ESP (3) falsifieerbaarheid (1) filmpje (2) foto's (1) geestverschijning (1) goochelaar (1) goochelen (1) Harry Potter (1) hart (1) herinneringen (4) howard campaigne (1) hypnose (1) hypnotische regressie (1) Ian Stevenson (1) ideomotorisch verschijnsel (1) illusionisme (1) James Leininger (1) keurmerk (1) kinderen (3) leven na de dood (2) levensbeschouwelijk (1) loslaten (1) materialisme (1) medium (1) mensbeeld (1) naturalisme (1) nsa (1) onderzoek (3) optische effecten (1) orbs (1) papegaai (1) paragnosten (1) parapsychologie (2) parapsychologisch (1) pijnlichaam (1) pluralisme (1) Popper (1) precognitie (2) premonition (1) professie (2) psychokinese (3) psychologie (1) radiesthesie (1) regressie (2) regressiehypnose (1) reïncarnatie (6) reïncarnatiegeval (1) reïncarnatiehypnose (1) reïncarnationderzoek (1) retrocognitie (1) robert snow (1) scepsis (1) scheppen (1) seti (1) skepsis (4) spiritualiteit (1) stellig (1) Stichting Athanasia (2) stralingsgevoeligheid (1) swaab (1) synchroniciteit (1) telekinese (1) telepathie (1) terugvoering (1) theorieën (1) tijd (1) tijdreizen (1) toeval (1) Tolle (1) transformatie (1) ufo's (1) uitdaging (1) Uri Geller (1) veld (1) verbinden (1) verifieerbaar (1) voorgevoel (1) voorgevoelens (1) voorschouw (1) voorspellingen (1) vorig leven (1) vrijheid (1) wichelroede (1) zielenreis (1) zieners (1) zweverig (1)

Zoeken

Rivas over parapsychologie