Posts weergeven met het label ESP. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label ESP. Alle posts weergeven

vrijdag

Feeling the Future


Een van de meest prestigieuze psychologische tijdschriften, Journal of Personality and Social Psychology, heeft een artikel gepubliceerd van Daryl Bem van de Universiteit van Cornell over onderzoek naar precognitie. Het is hier integraal te lezen: Feeling the Future. Het artikel beschrijft negen eigen experimenten van Bem met meer dan 1000 studenten aan zijn universiteit waaruit zou blijken dat mensen onbewust beïnvloed kunnen worden, in de vorm van een soort voorgevoelens, door gebeurtenissen die nog staan te gebeuren. (Zelf geloof ik niet dat toekomstige gebeurtenissen al helemaal vaststaan, maar wel dat waarschijnlijke gebeurtenissen het heden kunnen beïnvloeden.)

Het gaat om een klein, maar significant statistisch effect. Natuurlijk zal Bem's onderzoek weer meer of minder respectloos worden aangevallen door skeptici, maar het is voor de experimentele tak van de parapsychologie wel geweldig dat zo'n artikel in een gerenommeerd mainstream tijdschrift is gepubliceerd. Pikant detail: Bem stond vroeger zelf skeptisch tegenover paranormale verschijnselen! Hij raakte pas echt geïnteresseerd in het veld door het Ganzfeld-onderzoek.

Zie ook:
- Clarifications for Bem, Utts, and Johnson.
- Dean Radin's commentaar op commentaar van een skepticus, James Alcock.
- Response to Wagenmakers

zondag

Intrasomatische psychokinese

Veel mensen, ook parapsychologen, vinden het gemakkelijker om in buitenzintuiglijke waarneming (ESP) te geloven dan in de fysieke inwerking van de geest op de materiële wereld. Psychokinese, zoals dit fenomeen in de parapsychologie bekend is, lijkt voor velen zo mogelijk nog wonderbaarlijker en daardoor ongeloofwaardiger dan het binnenkrijgen van paranormale informatie.
Een manier om psychokinese van dit imago te bevrijden bestaat uit het wijzen op psychokinetische verschijnselen in het leven van alledag. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de psychomotoriek, dat wil zeggen elke beweging van onze spieren die in gang wordt gezet door onze wil. Ook de psychosomatische invloed van emoties en zorgen op het lichamelijke welbevinden is langzamerhand genoegzaam bekend.
Minder bekend is de beïnvloeding van allerlei processen in iemands lichaam door zijn eigen mentale voorstellingen. Toch is dit fenomeen goed gedocumenteerd door artsen en psychiaters. Het ligt als het ware tussen de 'spectaculaire' externe vormen van psychokinese enerzijds en de vertrouwde psychomotoriek en psychosomatische verschijnselen in.

Ik heb er zelf meer dan eens aandacht aan besteed in serieuze artikelen, namelijk:
- Intrasomatische parergie: Een overzicht van de directe invloed van geestelijke voorstellingen op de fysiologie van het eigen lichaam, Deel 1
- Reincarnation and Biology: een bespreking
- Fysiek getekend door vorige levens
- Stigmatisatie
- Verzien: het overzicht van Ian Stevenson

Kent u nog meer voorbeelden van dit fenomeen, aarzelt u dan niet om mij te contacteren: titusrivas@hotmail.com

dinsdag

Parapsychologie in de zin van psychical research

Het woord parapsychologie wordt grofweg op twee manieren gebruikt:

(1) wetenschap van de directe interacties tussen de geest ('mind') van een organisme en zijn omgeving, d.w.z. ESP en Psychokinese (zie onder wat deze termen zelf weer inhouden).

(2) wetenschap van alle anomalieen rond de geest, bewustzijn of ziel die niet passen in een materialistisch paradigma.

In deze weblog staat de tweede definitie centraal, een definitie die overigens overeenkomt met de betekenis van de oudere Engelse term 'psychical research'. Naast ESP en Psychokinese omvat parapsychologie in de zin dus ook onderzoek naar paranormaal genezen, uittredingen, leven na de dood, reïncarnatie en communicatie met overledenen.

De NHA-cursus Parapsychologie is opgezet op basis van deze ruime invulling.
We kunnen parapsychologische verschijnselen verder onderverdelen:
(1) Sommige parapsychologische verschijnselen hebben te maken met indrukken die mensen of dieren innerlijk krijgen van iets buiten hen zelf, zonder dat ze daar de gewone zintuigen voor gebruiken. Het gaat dus om indrukken buiten de zintuigen om, oftewel "buitenzintuiglijke" waarneming. Het Engelse woord daarvoor is Extra-sensory Perception, vaak afgekort als ESP.
(2) Andere paranormale verschijnselen hebben te maken met een inwerking van de geest op de tastbare buitenwereld zonder dat daarvoor het lichaam wordt gebruikt. Normaal gesproken beïnvloeden we dingen buiten onszelf via ons lichaam, door middel van ons zenuwstelsel en spieren. We bedienen bijvoorbeeld doelbewust onze pc met onze handen via toetsenbord en muis. Maar bij de zogeheten psychokinese veranderen we dingen in de stoffelijke wereld zonder onze handen of een ander lichaamsdeel te gebruiken. We bewegen een voorwerp zonder het aan te raken. Psychokinese wordt overigens niet alleen in verband gebracht met de beïnvloeding van levenloze voorwerpen, maar ook van lichamen van andere mensen of dieren. Dit wordt gemeld bij "afstandsbehandelingen" van magnetiseurs, paranormale genezers en gebedsgenezers.
We spreken van intrasomatische psychokinese als de psychokinese het eigen lichaam betreft.
(3) Het lijkt erop dat mensen geestelijk al tijdens het leven hun lichaam kunnen verlaten. Ze lijken daarbij soms gebruik te maken van een ander soort lichaam. Alles wat hiermee, met de zogeheten meervoudige lichamelijkheid, te maken heeft kun je daarom opvatten als onderdeel van de parapsychologie.
(4) Na de dood vindt er een definitieve scheiding van lichaam en ziel plaats. Alles wat er rond en na die scheiding plaatsvindt valt onder het parapsychologisch onderzoek naar leven na de dood en de ultieme onafhankelijkheid van de geest ten opzichte van het brein. Inclusief een mogelijke terugkeer van de geest naar een ander lichaam, oftewel reïncarnatie, bijnadoodervaringen en sterfbedvisioenen. Ook onderzoek naar communicatie met overledenen hoort uiteraard bij de parapsychologie, evenals de psychologische ontwikkeling over meerdere levens heen.
(5) Niet alle paranormale verbanden tussen iemands innerlijke leven en de buitenwereld lijken verklaard te kunnen worden door eenvoudige vormen van buitenzintuiglijke waarneming en psychokinese. Er lijken ook diepere verbanden te bestaan waarbij verschillende processen tegelijk een rol spelen of waarbij er mogelijk sprake is van een soort lotsbestemming. Dit gebied van het zogeheten "toeval" valt ook onder de parapsychologie omdat het hoe dan ook te maken heeft met verbanden tussen de geest en de werkelijkheid die niet geplaatst kunnen worden in het gangbare wereldbeeld.

Bronnen en links

We linken zoveel mogelijk naar de bron van een bericht, maar we verwijderen deze link wanneer het is verbroken.

Labels, steekwoorden en onderwerpen

agnosticisme (2) anomalieën (1) babyfluisteraar (1) begaafdheid (1) beroepsmogelijkheden (1) bezetenheid (1) biolocatie (1) boek (2) buitenaards (1) buitenzintuiglijke waarneming (1) case of the reincarnation type (1) channeling (2) circelredenering (1) collectieve bewustzijn (1) creëren (1) Daryl Bem (1) definitie (1) demonen (1) dogma (2) ego (1) entiteit (1) esoterie (1) ESP (3) falsifieerbaarheid (1) filmpje (2) foto's (1) geestverschijning (1) goochelaar (1) goochelen (1) Harry Potter (1) hart (1) herinneringen (4) howard campaigne (1) hypnose (1) hypnotische regressie (1) Ian Stevenson (1) ideomotorisch verschijnsel (1) illusionisme (1) James Leininger (1) keurmerk (1) kinderen (3) leven na de dood (2) levensbeschouwelijk (1) loslaten (1) materialisme (1) medium (1) mensbeeld (1) naturalisme (1) nsa (1) onderzoek (3) optische effecten (1) orbs (1) papegaai (1) paragnosten (1) parapsychologie (2) parapsychologisch (1) pijnlichaam (1) pluralisme (1) Popper (1) precognitie (2) premonition (1) professie (2) psychokinese (3) psychologie (1) radiesthesie (1) regressie (2) regressiehypnose (1) reïncarnatie (6) reïncarnatiegeval (1) reïncarnatiehypnose (1) reïncarnationderzoek (1) retrocognitie (1) robert snow (1) scepsis (1) scheppen (1) seti (1) skepsis (4) spiritualiteit (1) stellig (1) Stichting Athanasia (2) stralingsgevoeligheid (1) swaab (1) synchroniciteit (1) telekinese (1) telepathie (1) terugvoering (1) theorieën (1) tijd (1) tijdreizen (1) toeval (1) Tolle (1) transformatie (1) ufo's (1) uitdaging (1) Uri Geller (1) veld (1) verbinden (1) verifieerbaar (1) voorgevoel (1) voorgevoelens (1) voorschouw (1) voorspellingen (1) vorig leven (1) vrijheid (1) wichelroede (1) zielenreis (1) zieners (1) zweverig (1)

Zoeken

Rivas over parapsychologie