zondag

Intrasomatische psychokinese

Veel mensen, ook parapsychologen, vinden het gemakkelijker om in buitenzintuiglijke waarneming (ESP) te geloven dan in de fysieke inwerking van de geest op de materiële wereld. Psychokinese, zoals dit fenomeen in de parapsychologie bekend is, lijkt voor velen zo mogelijk nog wonderbaarlijker en daardoor ongeloofwaardiger dan het binnenkrijgen van paranormale informatie.
Een manier om psychokinese van dit imago te bevrijden bestaat uit het wijzen op psychokinetische verschijnselen in het leven van alledag. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de psychomotoriek, dat wil zeggen elke beweging van onze spieren die in gang wordt gezet door onze wil. Ook de psychosomatische invloed van emoties en zorgen op het lichamelijke welbevinden is langzamerhand genoegzaam bekend.
Minder bekend is de beïnvloeding van allerlei processen in iemands lichaam door zijn eigen mentale voorstellingen. Toch is dit fenomeen goed gedocumenteerd door artsen en psychiaters. Het ligt als het ware tussen de 'spectaculaire' externe vormen van psychokinese enerzijds en de vertrouwde psychomotoriek en psychosomatische verschijnselen in.

Ik heb er zelf meer dan eens aandacht aan besteed in serieuze artikelen, namelijk:
- Intrasomatische parergie: Een overzicht van de directe invloed van geestelijke voorstellingen op de fysiologie van het eigen lichaam, Deel 1
- Reincarnation and Biology: een bespreking
- Fysiek getekend door vorige levens
- Stigmatisatie
- Verzien: het overzicht van Ian Stevenson

Kent u nog meer voorbeelden van dit fenomeen, aarzelt u dan niet om mij te contacteren: titusrivas@hotmail.com

Bronnen en links

We linken zoveel mogelijk naar de bron van een bericht, maar we verwijderen deze link wanneer het is verbroken.

Labels, steekwoorden en onderwerpen

agnosticisme (2) anomalieën (1) babyfluisteraar (1) begaafdheid (1) beroepsmogelijkheden (1) bezetenheid (1) bijnadoodervaringen (2) biolocatie (1) boek (2) buitenaards (1) buitenzintuiglijke waarneming (1) case of the reincarnation type (1) channeling (2) circelredenering (1) collectieve bewustzijn (1) creëren (1) Daryl Bem (1) definitie (1) demonen (1) dogma (2) ego (1) entiteit (1) esoterie (1) ESP (3) falsifieerbaarheid (1) filmpje (3) foto's (1) geestverschijning (1) goochelaar (1) goochelen (1) Harry Potter (1) hart (1) herinneringen (4) howard campaigne (1) hypnose (1) hypnotische regressie (1) Ian Stevenson (1) ideomotorisch verschijnsel (1) illusionisme (1) James Leininger (1) keurmerk (1) kinderen (3) leven na de dood (2) levensbeschouwelijk (1) loslaten (1) materialisme (1) medium (1) mensbeeld (1) naturalisme (1) nieuwetijdskinderen (1) nsa (1) onderzoek (3) optische effecten (1) orbs (1) papegaai (1) paragnosten (1) parapsychologie (2) parapsychologisch (1) pijnlichaam (1) pluralisme (1) Popper (1) precognitie (2) premonition (1) professie (2) psychokinese (3) psychologie (1) radiesthesie (1) regressie (2) regressiehypnose (1) reïncarnatie (6) reïncarnatiegeval (1) reïncarnatiehypnose (1) reïncarnationderzoek (1) retrocognitie (1) robert snow (1) scepsis (1) scheppen (1) seti (1) skepsis (4) spiritualiteit (1) stellig (1) Stichting Athanasia (2) Stichting Merkawah (1) stralingsgevoeligheid (1) swaab (1) synchroniciteit (1) telekinese (1) telepathie (1) terugvoering (1) theorieën (1) tijd (1) tijdreizen (1) toeval (1) Tolle (1) transformatie (1) ufo's (1) uitdaging (1) uittreding (1) Uri Geller (1) veld (1) verbinden (1) verifieerbaar (1) voorgevoel (1) voorgevoelens (1) voorschouw (1) voorspellingen (1) vorig leven (1) vrijheid (1) wichelroede (1) zielenreis (2) zieners (1) zweverig (1)

Kijk ook eens op de artikelen van Titus Rivas en anderen op:Txtxs is een zeer uitgebreide website
met informatie over allerlei onderwerpen.

Zoeken

Rivas over parapsychologie