Posts weergeven met het label spiritualiteit. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label spiritualiteit. Alle posts weergeven

maandag

Spiritueel pluralisme

Het blijft wennen voor mij, maar ik moet het wel onder ogen zien. Terwijl ik zelf erg enthousiast kan worden van uitbreiding van kennis op parapsychologisch of spiritueel gebied, geldt dit zeker niet voor iedereen. Mensen verschillen uiteraard en dat zie je ook in dit verband.
In sommige gevallen zal dat vooral liggen aan iemands gemoedstoestand. Als je down bent sta je nu eenmaal minder open voor opbeurend nieuws. Of het dringt zelfs niet eens tot je door hoe positief de berichten in kwestie eigenlijk zijn.
Er zijn natuurlijk ook mensen die meldingen over parapsychologische doorbraken bij voorbaat naar het rijk der fabelen verwijzen. Zoiets past nu eenmaal niet in hun (materialistische) wereldbeeld. Bewijsmateriaal voor bijvoorbeeld telepathie of reïncarnatie is voor hen net zoiets als een bewijs voor de Paashaas. Leuk voor kinderen en andere goedgelovigen, maar zelf wordt men er niet blij van. Eerder geïrriteerd over zoveel onzin en volksverlakkerij.

Gelovigen en agnosten
Voorts zijn er mensen met een sterke religieuze overtuiging die menen dat alle relevante kennis allang in hun heilige boeken voorkomt. Indien iets daar niet in staat, is het dus automatisch onwaar. Er valt ook niets zinnigs meer aan de overgeleverde doctrines toe te voegen. Eigenlijk is er nooit iets nieuws onder de zon, terwijl er wel veel dwalingen bij komen. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de manier waarop Bijbelvaste christenen om kunnen gaan met bijna-doodervaringen. Wanneer een positieve, spirituele BDE inhoudelijk niet strookt met hun geloof, moet daar wel de duivel achter zitten.
En dan heb je nog mensen die paranormale verschijnselen niet per se afwijzen, maar er verder niets mee doen in hun wereldbeeld. Zij sluiten zeker niet uit dat er meer is, maar ze denken dat we daar niets over te weten kunnen komen. Met een duur woord heten ze ook wel agnosten (of agnostici), wat letterlijk "niet-weters" betekent. Agnosten geloven zoals gezegd dat eventuele paranormale of spirituele dimensies van het leven onze kenvermogens te boven gaan. Ze storen zich daarom aan geleerden die onomwonden uitgaan van de realiteit van dergelijke dimensies. Voor agnosten is dat al gauw hetzelfde als beweren dat je de waarheid in pacht hebt. Met alle associaties met geestelijke onvrijheid en fanatisme van dien.

Buitengewone ervaringen
Zelfs onderzoekers van “buitengewone ervaringen” kunnen zich agnostisch opstellen. Denk hierbij aan bijna-doodervaringen, maar bijvoorbeeld ook uittredingen, mystieke ervaringen of extatische ervaringen. Agnostische onderzoekers stellen op de eerste plaats dat mensen met zulke ervaringen volledig in hun waarde dienen te worden gelaten. Hun beleving dient voorop te staan en niet de inpassing ervan in een of andere wetenschappelijke theorie. Je kunt namelijk toch niet vaststellen wat er eventueel achter die ervaringen schuilgaat en daar hoeven we ons dan ook niet mee bezig te houden. Duiding van wat iemand beleefd heeft is binnen dit perspectief vooral een inbreuk op de beleving van de persoon zelf. Het voegt verder niets waardevols toe, maar bedreigt de vrijheid van de ervaarder.

Levensbeschouwelijke vrijheid
Agnosten hebben zeker gelijk dat iemand die een bijzondere spirituele of paranormale ervaring heeft gehad bovenal respect verdient. Als onderzoeker heb je ethisch gezien bijvoorbeeld nooit het recht om iemand die belangeloos meewerkt aan een onderzoek belachelijk te maken.

Het is echter onhoudbaar dat alleen een agnostische houding verenigbaar is met onvoorwaardelijk respect voor respondenten. Als dat wel zo was, dan zou je eigenlijk nergens meer een duidelijk, 'stellig' standpunt over in mogen nemen. Dat zou namelijk meteen leiden tot onvrijheid voor mensen die het niet met je eens zijn. Gelukkig zit het toch anders in elkaar. Levensbeschouwelijke vrijheid houdt niet in dat je geen specifieke theorieën meer mag opstellen of onderschrijven. Het betekent volgens mij juist dat iedereen dat mag doen zonder het uiteindelijk met anderen eens te hoeven worden. We noemen dat pluralisme: er mogen verschillende theorieën, wereldbeelden en geloven vrijelijk naast elkaar bestaan. Agnosten hebben zo zeker het recht om zelf de mogelijkheid van vooruitgang in spirituele kennis af te wijzen. Zolang ze dit maar niet aan anderen opleggen en daarmee elke vreugde over positieve ontwikkelingen onmogelijk maken.

Zielenreis-column gepubliceerd in ParaVisie, 2012.

Bronnen en links

We linken zoveel mogelijk naar de bron van een bericht, maar we verwijderen deze link wanneer het is verbroken.

Labels, steekwoorden en onderwerpen

agnosticisme (2) anomalieën (1) babyfluisteraar (1) begaafdheid (1) beroepsmogelijkheden (1) bezetenheid (1) bijnadoodervaringen (2) biolocatie (1) boek (2) buitenaards (1) buitenzintuiglijke waarneming (1) case of the reincarnation type (1) channeling (2) circelredenering (1) collectieve bewustzijn (1) creëren (1) Daryl Bem (1) definitie (1) demonen (1) dogma (2) ego (1) entiteit (1) esoterie (1) ESP (3) falsifieerbaarheid (1) filmpje (3) foto's (1) geestverschijning (1) goochelaar (1) goochelen (1) Harry Potter (1) hart (1) herinneringen (4) howard campaigne (1) hypnose (1) hypnotische regressie (1) Ian Stevenson (1) ideomotorisch verschijnsel (1) illusionisme (1) James Leininger (1) keurmerk (1) kinderen (3) leven na de dood (2) levensbeschouwelijk (1) loslaten (1) materialisme (1) medium (1) mensbeeld (1) naturalisme (1) nieuwetijdskinderen (1) nsa (1) onderzoek (3) optische effecten (1) orbs (1) papegaai (1) paragnosten (1) parapsychologie (2) parapsychologisch (1) pijnlichaam (1) pluralisme (1) Popper (1) precognitie (2) premonition (1) professie (2) psychokinese (3) psychologie (1) radiesthesie (1) regressie (2) regressiehypnose (1) reïncarnatie (6) reïncarnatiegeval (1) reïncarnatiehypnose (1) reïncarnationderzoek (1) retrocognitie (1) robert snow (1) scepsis (1) scheppen (1) seti (1) skepsis (4) spiritualiteit (1) stellig (1) Stichting Athanasia (2) Stichting Merkawah (1) stralingsgevoeligheid (1) swaab (1) synchroniciteit (1) telekinese (1) telepathie (1) terugvoering (1) theorieën (1) tijd (1) tijdreizen (1) toeval (1) Tolle (1) transformatie (1) ufo's (1) uitdaging (1) uittreding (1) Uri Geller (1) veld (1) verbinden (1) verifieerbaar (1) voorgevoel (1) voorgevoelens (1) voorschouw (1) voorspellingen (1) vorig leven (1) vrijheid (1) wichelroede (1) zielenreis (2) zieners (1) zweverig (1)

Kijk ook eens op de artikelen van Titus Rivas en anderen op:Txtxs is een zeer uitgebreide website
met informatie over allerlei onderwerpen.

Zoeken

Rivas over parapsychologie