Posts weergeven met het label parapsychologie. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label parapsychologie. Alle posts weergeven

maandag

Spiritueel pluralisme

Het blijft wennen voor mij, maar ik moet het wel onder ogen zien. Terwijl ik zelf erg enthousiast kan worden van uitbreiding van kennis op parapsychologisch of spiritueel gebied, geldt dit zeker niet voor iedereen. Mensen verschillen uiteraard en dat zie je ook in dit verband.
In sommige gevallen zal dat vooral liggen aan iemands gemoedstoestand. Als je down bent sta je nu eenmaal minder open voor opbeurend nieuws. Of het dringt zelfs niet eens tot je door hoe positief de berichten in kwestie eigenlijk zijn.
Er zijn natuurlijk ook mensen die meldingen over parapsychologische doorbraken bij voorbaat naar het rijk der fabelen verwijzen. Zoiets past nu eenmaal niet in hun (materialistische) wereldbeeld. Bewijsmateriaal voor bijvoorbeeld telepathie of reïncarnatie is voor hen net zoiets als een bewijs voor de Paashaas. Leuk voor kinderen en andere goedgelovigen, maar zelf wordt men er niet blij van. Eerder geïrriteerd over zoveel onzin en volksverlakkerij.

Gelovigen en agnosten
Voorts zijn er mensen met een sterke religieuze overtuiging die menen dat alle relevante kennis allang in hun heilige boeken voorkomt. Indien iets daar niet in staat, is het dus automatisch onwaar. Er valt ook niets zinnigs meer aan de overgeleverde doctrines toe te voegen. Eigenlijk is er nooit iets nieuws onder de zon, terwijl er wel veel dwalingen bij komen. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de manier waarop Bijbelvaste christenen om kunnen gaan met bijna-doodervaringen. Wanneer een positieve, spirituele BDE inhoudelijk niet strookt met hun geloof, moet daar wel de duivel achter zitten.
En dan heb je nog mensen die paranormale verschijnselen niet per se afwijzen, maar er verder niets mee doen in hun wereldbeeld. Zij sluiten zeker niet uit dat er meer is, maar ze denken dat we daar niets over te weten kunnen komen. Met een duur woord heten ze ook wel agnosten (of agnostici), wat letterlijk "niet-weters" betekent. Agnosten geloven zoals gezegd dat eventuele paranormale of spirituele dimensies van het leven onze kenvermogens te boven gaan. Ze storen zich daarom aan geleerden die onomwonden uitgaan van de realiteit van dergelijke dimensies. Voor agnosten is dat al gauw hetzelfde als beweren dat je de waarheid in pacht hebt. Met alle associaties met geestelijke onvrijheid en fanatisme van dien.

Buitengewone ervaringen
Zelfs onderzoekers van “buitengewone ervaringen” kunnen zich agnostisch opstellen. Denk hierbij aan bijna-doodervaringen, maar bijvoorbeeld ook uittredingen, mystieke ervaringen of extatische ervaringen. Agnostische onderzoekers stellen op de eerste plaats dat mensen met zulke ervaringen volledig in hun waarde dienen te worden gelaten. Hun beleving dient voorop te staan en niet de inpassing ervan in een of andere wetenschappelijke theorie. Je kunt namelijk toch niet vaststellen wat er eventueel achter die ervaringen schuilgaat en daar hoeven we ons dan ook niet mee bezig te houden. Duiding van wat iemand beleefd heeft is binnen dit perspectief vooral een inbreuk op de beleving van de persoon zelf. Het voegt verder niets waardevols toe, maar bedreigt de vrijheid van de ervaarder.

Levensbeschouwelijke vrijheid
Agnosten hebben zeker gelijk dat iemand die een bijzondere spirituele of paranormale ervaring heeft gehad bovenal respect verdient. Als onderzoeker heb je ethisch gezien bijvoorbeeld nooit het recht om iemand die belangeloos meewerkt aan een onderzoek belachelijk te maken.

Het is echter onhoudbaar dat alleen een agnostische houding verenigbaar is met onvoorwaardelijk respect voor respondenten. Als dat wel zo was, dan zou je eigenlijk nergens meer een duidelijk, 'stellig' standpunt over in mogen nemen. Dat zou namelijk meteen leiden tot onvrijheid voor mensen die het niet met je eens zijn. Gelukkig zit het toch anders in elkaar. Levensbeschouwelijke vrijheid houdt niet in dat je geen specifieke theorieën meer mag opstellen of onderschrijven. Het betekent volgens mij juist dat iedereen dat mag doen zonder het uiteindelijk met anderen eens te hoeven worden. We noemen dat pluralisme: er mogen verschillende theorieën, wereldbeelden en geloven vrijelijk naast elkaar bestaan. Agnosten hebben zo zeker het recht om zelf de mogelijkheid van vooruitgang in spirituele kennis af te wijzen. Zolang ze dit maar niet aan anderen opleggen en daarmee elke vreugde over positieve ontwikkelingen onmogelijk maken.

Zielenreis-column gepubliceerd in ParaVisie, 2012.

Tegengas!

door Titus Rivas

Eind 2010 werd ik benaderd door bezorgde ouders. Ze hadden enkele jaren ervoor meegedaan aan reïncarnatieonderzoek. Een van hun kinderen vertoonde gedetailleerde herinneringen aan een vorig leven. Historisch beschouwd bleek die vroegere incarnatie echt geloofwaardig. We hebben het zelfs over een van de sterkste Nederlandse reïncarnatiegevallen. Ik gebruikte mijn onderzoeksverslag voor een Engelstalig parapsychologisch artikel, dat later ook nog in het Italiaans en Portugees werd vertaald. Het gezin in kwestie had me toestemming gegeven om volledige namen te gebruiken in eventuele publicaties. Ze hadden dus alle reden om trots te zijn...

Vermelding van achternamen
Maar het ligt toch iets ingewikkelder. Uiteindelijk belandden de gedrukte artikelen op internet. Al googlend naar namen van de gezinsleden vond men ze gemakkelijk terug. Medeleerlingen van het kind, dat inmiddels een tiener was geworden, maakten hier misbruik van. Ze sloegen aan het pesten en dat werd zelfs zo erg, dat de ouders bij mij aan de bel trokken. Ik heb uiteraard direct (voor zover mogelijk) alle online namen verwijderd en andere webmasters gevraagd dat eveneens te doen.
Inmiddels hebben mijn team en ik dan ook besloten alleen nog in uitzonderlijke gevallen achternamen op te nemen in een artikel of boek. Iemand die toch volledig vermeld wil worden, moet er eerst van doordrongen zijn dat dit soms vervelende sociale consequenties kan hebben. Juist kwetsbare mensen moet je, wrang genoeg, tegen zichzelf beschermen op dit punt.
Bovenstaande ervaring laat zien dat taboes rond het 'paranormale' in bepaalde kringen nog springlevend zijn. Veel Nederlanders - en zeker niet alleen jongeren - vinden ervaringen rond reïncarnatie, helderziendheid, geesten of uittredingen anno 2011 onverminderd 'raar' en 'maf'.

Nuchterheid en materialisme
Waarschijnlijk heeft dit voor een deel te maken met de spreekwoordelijke 'nuchterheid' die al eeuwenlang onderdeel uitmaakt van de Nederlandse cultuur. Maar daarnaast zijn er ook de invloedrijke atheïsten en materialisten die al het paranormale meer dan ooit als 'onzin' in de ban willen doen.Een recent voorbeeld zien we bij het boek Wij zijn ons brein van de gedreven neuroloog Dick Swaab. De titel geeft goed aan hoe Swaab de mens ziet: als een volledig fysiek wezen. In zijn wereldbeeld is geen plaats voor echte parapsychologische verschijnselen die meer zijn dan hallucinaties of illusies. Het is niet te hopen dat dit een standaardwerk wordt bij Nederlandse huishoudens, want dat zou paranormale verschijnselen wellicht nog nadrukkelijker onbespreekbaar kunnen maken. Swaab stelt bijvoorbeeld dat bijna-doodervaringen volledig herleidbaar zijn tot hersenprocessen. Voor patiënten met zo'n ervaring is het nota bene al moeilijk genoeg om niet serieus genomen te worden. Dit is goed te merken bij onderzoek; de meeste mensen lijken bang dat men hen voor gek verklaart en willen bovenal anoniem blijven. In dit opzicht blijkt er de afgelopen decennia nog maar weinig te zijn veranderd. De taboes op paranormaal gebied zijn kennelijk hardnekkig.

Wie meldt zich aan?
Natuurlijk betekent dit niet dat we ons hier voortaan dan maar bij neer moeten leggen. Het is juist belangrijk om voldoende tegengas te blijven bieden. Bepaalde confrontaties zijn overigens zinloos. Het kind waar ik deze column mee begon, kan wel proberen om de pestkoppen op school te overtuigen. Maar de kans dat dit alleen nog maar meer pesterijen in de hand werkt is levensgroot. Zo heeft het ook weinig zin om telkens weer te trachten sceptici over de streep te trekken. Daar zijn ze nu eenmaal te dogmatisch voor.
Wat kan de situatie dan wel verbeteren? Gewoon naar buiten blijven komen met ervaringen en je verhaal ter beschikking stellen van welwillende onderzoekers bijvoorbeeld. Voorlopig zal dat waarschijnlijk het beste discreet kunnen gebeuren. Waar het om gaat is dat er zoveel verzameld en gepubliceerd wordt dat het taboe uiteindelijk zal verdwijnen. Wie meldt zich aan? Je weet me te vinden.

Contact: titusrivas@hotmail.com

Dit stuk is eerder verschenen als Zielenreiscolumn in ParaVisie, april 2011, jaargang 26, blz. 51.

Bronnen en links

We linken zoveel mogelijk naar de bron van een bericht, maar we verwijderen deze link wanneer het is verbroken.

Labels, steekwoorden en onderwerpen

agnosticisme (2) anomalieën (1) babyfluisteraar (1) begaafdheid (1) beroepsmogelijkheden (1) bezetenheid (1) biolocatie (1) boek (2) buitenaards (1) buitenzintuiglijke waarneming (1) case of the reincarnation type (1) channeling (2) circelredenering (1) collectieve bewustzijn (1) creëren (1) Daryl Bem (1) definitie (1) demonen (1) dogma (2) ego (1) entiteit (1) esoterie (1) ESP (3) falsifieerbaarheid (1) filmpje (2) foto's (1) geestverschijning (1) goochelaar (1) goochelen (1) Harry Potter (1) hart (1) herinneringen (4) howard campaigne (1) hypnose (1) hypnotische regressie (1) Ian Stevenson (1) ideomotorisch verschijnsel (1) illusionisme (1) James Leininger (1) keurmerk (1) kinderen (3) leven na de dood (2) levensbeschouwelijk (1) loslaten (1) materialisme (1) medium (1) mensbeeld (1) naturalisme (1) nsa (1) onderzoek (3) optische effecten (1) orbs (1) papegaai (1) paragnosten (1) parapsychologie (2) parapsychologisch (1) pijnlichaam (1) pluralisme (1) Popper (1) precognitie (2) premonition (1) professie (2) psychokinese (3) psychologie (1) radiesthesie (1) regressie (2) regressiehypnose (1) reïncarnatie (6) reïncarnatiegeval (1) reïncarnatiehypnose (1) reïncarnationderzoek (1) retrocognitie (1) robert snow (1) scepsis (1) scheppen (1) seti (1) skepsis (4) spiritualiteit (1) stellig (1) Stichting Athanasia (2) stralingsgevoeligheid (1) swaab (1) synchroniciteit (1) telekinese (1) telepathie (1) terugvoering (1) theorieën (1) tijd (1) tijdreizen (1) toeval (1) Tolle (1) transformatie (1) ufo's (1) uitdaging (1) Uri Geller (1) veld (1) verbinden (1) verifieerbaar (1) voorgevoel (1) voorgevoelens (1) voorschouw (1) voorspellingen (1) vorig leven (1) vrijheid (1) wichelroede (1) zielenreis (1) zieners (1) zweverig (1)

Zoeken

Rivas over parapsychologie