Posts weergeven met het label psychokinese. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label psychokinese. Alle posts weergeven

zaterdag

The Next Uri Geller

Vandaag begint een Idols-achtige serie genaamd De Nieuwe Uri Geller. De serie werd eerder in andere landen uitgezonden onder de naam The Next Uri Geller en de Nederlandse versie wordt vanaf Keulen uitgezonden.
Uri Geller is een van de bekendste en meest controversiële figuren uit de parapsychologie. Er zijn volgens sommigen sterke aanwijzingen dat hij bedrog heeft gepleegd, maar er zouden ook betrouwbare experimenten en spontane ervaringen rond Geller zijn geweest die sterk wijzen op een echte paranormale gave. Helaas is Geller, naar zijn uitspraken bij Pauw & Witteman gisteren te oordelen, niet langer bereid om zich te laten testen door onbevooroordeelde wetenschappers. Daarom moeten we onze toevlucht nemen tot een grondige literatuurstudie over onderzoeken uit het verleden om een onderbouwd oordeel over hem te kunnen vellen. Het is daarbij niet uit te sluiten dat Uri Geller zowel werkelijk paranormaal begaafd is als een handige, vingervlugge goochelaar. Uit de geschiedenis van de parapsychologie weten we namelijk dat er zogeheten fysieke mediums zijn geweest, zoals Eusapia Palladino, die wel degelijk begaafd leken, maar toch vanuit een constante sociale prestatiedruk incidenteel de boel bedonderden. De rol van bevooroordeelde skeptici is wat dit betreft vooral negatief te noemen. Doordat ze meestal bij voorbaat het bestaan van alle paranormale fenomenen uitsluiten, creëren ze een nare, gespannen sfeer die mensen met echte vermogens op dit gebied onder de maat laat presteren, soms zelfs verleidt tot bedrog en in de meeste gevallen doet besluiten niet meer aan onderzoeken mee te doen.
De opzet van de Nieuwe Uri Geller-show lijkt overigens heel halfslachtig. Enerzijds worden de deelnemers gepresenteerd als entertainers en 'mentalisten', wat in elk geval volgens mijn definitie goochelaars zijn die slechts schijnbaar paranormaal begaafd zijn en hoogstens goed kunnen hypnotiseren. Anderzijds heeft Geller het zelf over spectaculaire dingen die bij mensen thuis zouden gebeuren, dus net zoals bij zijn eigen optredens vanaf de jaren '70. Geller stelt zelfs dat het er niet toe doet wat er achter de acts van de kandidaten schuilgaat. Een absurde en onverantwoorde uitspraak, alsof het er niets toe zou doen of iemand slechts goed kan goochelen of over echte 'magische' krachten beschikt!

Zie ook de zoekresultaten op Youtube:
Uri Geller en tegenstanders op youtube

zondag

Intrasomatische psychokinese

Veel mensen, ook parapsychologen, vinden het gemakkelijker om in buitenzintuiglijke waarneming (ESP) te geloven dan in de fysieke inwerking van de geest op de materiële wereld. Psychokinese, zoals dit fenomeen in de parapsychologie bekend is, lijkt voor velen zo mogelijk nog wonderbaarlijker en daardoor ongeloofwaardiger dan het binnenkrijgen van paranormale informatie.
Een manier om psychokinese van dit imago te bevrijden bestaat uit het wijzen op psychokinetische verschijnselen in het leven van alledag. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de psychomotoriek, dat wil zeggen elke beweging van onze spieren die in gang wordt gezet door onze wil. Ook de psychosomatische invloed van emoties en zorgen op het lichamelijke welbevinden is langzamerhand genoegzaam bekend.
Minder bekend is de beïnvloeding van allerlei processen in iemands lichaam door zijn eigen mentale voorstellingen. Toch is dit fenomeen goed gedocumenteerd door artsen en psychiaters. Het ligt als het ware tussen de 'spectaculaire' externe vormen van psychokinese enerzijds en de vertrouwde psychomotoriek en psychosomatische verschijnselen in.

Ik heb er zelf meer dan eens aandacht aan besteed in serieuze artikelen, namelijk:
- Intrasomatische parergie: Een overzicht van de directe invloed van geestelijke voorstellingen op de fysiologie van het eigen lichaam, Deel 1
- Reincarnation and Biology: een bespreking
- Fysiek getekend door vorige levens
- Stigmatisatie
- Verzien: het overzicht van Ian Stevenson

Kent u nog meer voorbeelden van dit fenomeen, aarzelt u dan niet om mij te contacteren: titusrivas@hotmail.com

dinsdag

Parapsychologie in de zin van psychical research

Het woord parapsychologie wordt grofweg op twee manieren gebruikt:

(1) wetenschap van de directe interacties tussen de geest ('mind') van een organisme en zijn omgeving, d.w.z. ESP en Psychokinese (zie onder wat deze termen zelf weer inhouden).

(2) wetenschap van alle anomalieen rond de geest, bewustzijn of ziel die niet passen in een materialistisch paradigma.

In deze weblog staat de tweede definitie centraal, een definitie die overigens overeenkomt met de betekenis van de oudere Engelse term 'psychical research'. Naast ESP en Psychokinese omvat parapsychologie in de zin dus ook onderzoek naar paranormaal genezen, uittredingen, leven na de dood, reïncarnatie en communicatie met overledenen.

De NHA-cursus Parapsychologie is opgezet op basis van deze ruime invulling.
We kunnen parapsychologische verschijnselen verder onderverdelen:
(1) Sommige parapsychologische verschijnselen hebben te maken met indrukken die mensen of dieren innerlijk krijgen van iets buiten hen zelf, zonder dat ze daar de gewone zintuigen voor gebruiken. Het gaat dus om indrukken buiten de zintuigen om, oftewel "buitenzintuiglijke" waarneming. Het Engelse woord daarvoor is Extra-sensory Perception, vaak afgekort als ESP.
(2) Andere paranormale verschijnselen hebben te maken met een inwerking van de geest op de tastbare buitenwereld zonder dat daarvoor het lichaam wordt gebruikt. Normaal gesproken beïnvloeden we dingen buiten onszelf via ons lichaam, door middel van ons zenuwstelsel en spieren. We bedienen bijvoorbeeld doelbewust onze pc met onze handen via toetsenbord en muis. Maar bij de zogeheten psychokinese veranderen we dingen in de stoffelijke wereld zonder onze handen of een ander lichaamsdeel te gebruiken. We bewegen een voorwerp zonder het aan te raken. Psychokinese wordt overigens niet alleen in verband gebracht met de beïnvloeding van levenloze voorwerpen, maar ook van lichamen van andere mensen of dieren. Dit wordt gemeld bij "afstandsbehandelingen" van magnetiseurs, paranormale genezers en gebedsgenezers.
We spreken van intrasomatische psychokinese als de psychokinese het eigen lichaam betreft.
(3) Het lijkt erop dat mensen geestelijk al tijdens het leven hun lichaam kunnen verlaten. Ze lijken daarbij soms gebruik te maken van een ander soort lichaam. Alles wat hiermee, met de zogeheten meervoudige lichamelijkheid, te maken heeft kun je daarom opvatten als onderdeel van de parapsychologie.
(4) Na de dood vindt er een definitieve scheiding van lichaam en ziel plaats. Alles wat er rond en na die scheiding plaatsvindt valt onder het parapsychologisch onderzoek naar leven na de dood en de ultieme onafhankelijkheid van de geest ten opzichte van het brein. Inclusief een mogelijke terugkeer van de geest naar een ander lichaam, oftewel reïncarnatie, bijnadoodervaringen en sterfbedvisioenen. Ook onderzoek naar communicatie met overledenen hoort uiteraard bij de parapsychologie, evenals de psychologische ontwikkeling over meerdere levens heen.
(5) Niet alle paranormale verbanden tussen iemands innerlijke leven en de buitenwereld lijken verklaard te kunnen worden door eenvoudige vormen van buitenzintuiglijke waarneming en psychokinese. Er lijken ook diepere verbanden te bestaan waarbij verschillende processen tegelijk een rol spelen of waarbij er mogelijk sprake is van een soort lotsbestemming. Dit gebied van het zogeheten "toeval" valt ook onder de parapsychologie omdat het hoe dan ook te maken heeft met verbanden tussen de geest en de werkelijkheid die niet geplaatst kunnen worden in het gangbare wereldbeeld.

Bronnen en links

We linken zoveel mogelijk naar de bron van een bericht, maar we verwijderen deze link wanneer het is verbroken.

Labels, steekwoorden en onderwerpen

agnosticisme (2) anomalieën (1) babyfluisteraar (1) begaafdheid (1) beroepsmogelijkheden (1) bezetenheid (1) bijnadoodervaringen (2) biolocatie (1) boek (2) buitenaards (1) buitenzintuiglijke waarneming (1) case of the reincarnation type (1) channeling (2) circelredenering (1) collectieve bewustzijn (1) creëren (1) Daryl Bem (1) definitie (1) demonen (1) dogma (2) ego (1) entiteit (1) esoterie (1) ESP (3) falsifieerbaarheid (1) filmpje (3) foto's (1) geestverschijning (1) goochelaar (1) goochelen (1) Harry Potter (1) hart (1) herinneringen (4) howard campaigne (1) hypnose (1) hypnotische regressie (1) Ian Stevenson (1) ideomotorisch verschijnsel (1) illusionisme (1) James Leininger (1) keurmerk (1) kinderen (3) leven na de dood (2) levensbeschouwelijk (1) loslaten (1) materialisme (1) medium (1) mensbeeld (1) naturalisme (1) nieuwetijdskinderen (1) nsa (1) onderzoek (3) optische effecten (1) orbs (1) papegaai (1) paragnosten (1) parapsychologie (2) parapsychologisch (1) pijnlichaam (1) pluralisme (1) Popper (1) precognitie (2) premonition (1) professie (2) psychokinese (3) psychologie (1) radiesthesie (1) regressie (2) regressiehypnose (1) reïncarnatie (6) reïncarnatiegeval (1) reïncarnatiehypnose (1) reïncarnationderzoek (1) retrocognitie (1) robert snow (1) scepsis (1) scheppen (1) seti (1) skepsis (4) spiritualiteit (1) stellig (1) Stichting Athanasia (2) Stichting Merkawah (1) stralingsgevoeligheid (1) swaab (1) synchroniciteit (1) telekinese (1) telepathie (1) terugvoering (1) theorieën (1) tijd (1) tijdreizen (1) toeval (1) Tolle (1) transformatie (1) ufo's (1) uitdaging (1) uittreding (1) Uri Geller (1) veld (1) verbinden (1) verifieerbaar (1) voorgevoel (1) voorgevoelens (1) voorschouw (1) voorspellingen (1) vorig leven (1) vrijheid (1) wichelroede (1) zielenreis (2) zieners (1) zweverig (1)

Kijk ook eens op de artikelen van Titus Rivas en anderen op:Txtxs is een zeer uitgebreide website
met informatie over allerlei onderwerpen.

Zoeken

Rivas over parapsychologie