maandag

N'Kisi - een papegaai met telepathische vermogens

Het begint zo langzamerhand tot een groot publiek door te dringen dat dieren psychologisch veel meer voorstellen dan vooral westerlingen eeuwenlang gedacht hebben. Wat betreft vogels zijn er onder andere opmerkelijke resultaten bekend van cognitieve studies met kraaiachtigen en papegaaien. De Afrikaanse grijze papegaai Alex deed psychologen bijvoorbeeld versteld staan door zijn vermogen allerlei woorden te begrijpen maar ook zinvol te gebruiken. Onderzoek van dr. Irene Pepperberg toonde bijvoorbeeld aan dat hij het concept nul kon hanteren.
Ook op parapsychologisch gebied wordt de geestelijke verwantschap tussen mensen en andere dieren steeds duidelijker. Een actueel voorbeeld betreft het onderzoek naar de telepathische vermogens van weer een andere Afrikaanse grijze papegaai met de naam N'Kisi. Onderzoekster Aimee Morgana heeft hem - net zoals Pepperberg bij Alex deed - geleerd om zinvol te communiceren door middel van gesproken Engelse woorden. Daarnaast maakt N'Kisi ook nog gebruik van een systeem waarbij hij op knoppen moet drukken om een bepaald woord te laten horen. Deze vaardigheden zijn ingezet bij experimenten rond de eventuele telepatische vermogens van de papegaai.
De boeiende onderzoeken met N'Kisi geven aan dat hij hoogstwaarschijnlijk in staat is om telepathisch de gedachten van Aimee Morgana op te vangen.

- Het N'Kisi project

- Hoor N'Kisi spreken


Titus Rivas

Het geval Christina

Stichting Athanasia bestudeerde kort na haar oprichting het geval van een Nederlands meisje uit Malden, "Christina" (pseudoniem), dat zich een vorig leven kon herinneren waarin zij omkwam in een brand. Hierover verscheen een artikel in Spiegel der Parapsychologie, het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Parapsychologie die inmiddels gefuseerd is met de Studievereniging voor Psychical Research.Het geval van Christina is extra belangrijk omdat we erin geslaagd zijn een concrete overledene te traceren met wie de herinneringen specifiek verband lijken te houden. Het hoort wat dit betreft bij de Europese geverifieerde gevallen en is ook opgenomen in een Engelstalig artikel over Nederlandse gevallen. Uiteindelijk werd er ook een samenvatting van dit geval opgenomen in mij boek Parapsychologisch onderzoek naar reïncarnatie en leven na de dood (Ankh-Hermes, 2000).

Titus Rivas

Psychologische benadering van paranormale ervaringen

Dat mensen 'paranormale ervaringen' kunnen hebben, lijkt niemand meer echt in twijfel te trekken. Maar hoe je die paranormale ervaringen moet opvatten is toch een ander verhaal. Vaak wordt hierbij de psychologische benadering tegenover de parapsychologische benadering gesteld. Psychologisch wil dan zeggen dat je de ervaring herleidt tot iemands eigen (bewuste en onbewuste) psychologische processen. Een geestverschijning van een geliefde overledene zien komt volgens deze visie bijvoorbeeld per definitie voort uit een rouwproces. De parapsychologische benadering kijkt juist naar specifiek parapsychologische bronnen In het geval van de geestverschijning onderzoekt men bijvoorbeeld of die ervaring misschien te maken heeft met daadwerkelijke communicatie met een overledene.
Psychologen die de paranormale ervaringen bestuderen, zoals de Engelsman Richard Wiseman, proberen vaak alle mogelijke ervaringen terug te voeren tot psychologische processen. Dat kan zelfs zo ver gaan dat ze parapsychologische verklaringen bij voorbaat als overbodig beschouwen. Soms gaat het nog een stapje verder en dan zien ze onderzoekers met een specifiek parapsychologische benadering als 'onwetenschappelijk'.
In feite is het onderscheid tussen een psychologische en parapsychologische benadering van paranormale ervaring behoorlijk kunstmatig en vooral relevant voor mensen die bij voorbaat uitsluiten dat er bij paranormale ervaringen meer aan de hand kan zijn dan alleen maar de eigen psychologische roerselen. Parapsychologen die open staan voor specifiek parapsychologische verschijnselen, kijken namelijk altijd ook naar normale psychologische factoren. Ze erkennen dat er tal van ervaringen bestaan die berusten op de alledaagse menselijke psychologie, maar zonder dat dit betekent dat we de talloze ervaringen met een specifieke parapsychologische dimensie moeten ontkennen. Parapsychologen zijn vaak goed thuis in de algemene psychologie.

Titus Rivas

Bronnen en links

We linken zoveel mogelijk naar de bron van een bericht, maar we verwijderen deze link wanneer het is verbroken.

Labels, steekwoorden en onderwerpen

agnosticisme (2) anomalieën (1) babyfluisteraar (1) begaafdheid (1) beroepsmogelijkheden (1) bezetenheid (1) biolocatie (1) boek (2) buitenaards (1) buitenzintuiglijke waarneming (1) case of the reincarnation type (1) channeling (2) circelredenering (1) collectieve bewustzijn (1) creëren (1) Daryl Bem (1) definitie (1) demonen (1) dogma (2) ego (1) entiteit (1) esoterie (1) ESP (3) falsifieerbaarheid (1) filmpje (2) foto's (1) geestverschijning (1) goochelaar (1) goochelen (1) Harry Potter (1) hart (1) herinneringen (4) howard campaigne (1) hypnose (1) hypnotische regressie (1) Ian Stevenson (1) ideomotorisch verschijnsel (1) illusionisme (1) James Leininger (1) keurmerk (1) kinderen (3) leven na de dood (2) levensbeschouwelijk (1) loslaten (1) materialisme (1) medium (1) mensbeeld (1) naturalisme (1) nsa (1) onderzoek (3) optische effecten (1) orbs (1) papegaai (1) paragnosten (1) parapsychologie (2) parapsychologisch (1) pijnlichaam (1) pluralisme (1) Popper (1) precognitie (2) premonition (1) professie (2) psychokinese (3) psychologie (1) radiesthesie (1) regressie (2) regressiehypnose (1) reïncarnatie (6) reïncarnatiegeval (1) reïncarnatiehypnose (1) reïncarnationderzoek (1) retrocognitie (1) robert snow (1) scepsis (1) scheppen (1) seti (1) skepsis (4) spiritualiteit (1) stellig (1) Stichting Athanasia (2) stralingsgevoeligheid (1) swaab (1) synchroniciteit (1) telekinese (1) telepathie (1) terugvoering (1) theorieën (1) tijd (1) tijdreizen (1) toeval (1) Tolle (1) transformatie (1) ufo's (1) uitdaging (1) Uri Geller (1) veld (1) verbinden (1) verifieerbaar (1) voorgevoel (1) voorgevoelens (1) voorschouw (1) voorspellingen (1) vorig leven (1) vrijheid (1) wichelroede (1) zielenreis (1) zieners (1) zweverig (1)

Zoeken

Rivas over parapsychologie