Posts weergeven met het label nieuwetijdskinderen. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label nieuwetijdskinderen. Alle posts weergeven

woensdag

Nieuwetijdskinderen

Er is al enkele tientallen jaren sprake van een bescheiden hype rond de zogenoemde nieuwetijdskinderen. Verschillende labels hebben elkaar reeds afgewisseld, zoals natuurlijk kinderen van de nieuwe tijd, indigo-kinderen en crystal children, wat op zich al aangeeft dat het een onderwerp is dat echt leeft. Op zich zegt dit natuurlijk nog niets over de eventuele waarde van de verschillende indelingen op dit gebied.
Over het algemeen gaat het bij nieuwetijdskinderen om kinderen die niet in het gangbare stramien passen, die gevoeliger zijn dan gemiddeld en moeite hebben met de 'normale' systemen, ook op school. Vanuit de reguliere psychologie en psychiatrie bekeken zou het onder andere kinderen met een (lichte) vorm van autisme, hypersensitiviteit of ADHD betreffen. Een belangrijke gedachte achter het concept nieuwetijdskind is dat de reguliere duiding van het gedrag of de persoonlijkheid van bepaalde kinderen vaak de belangrijkste dimensies daarvan mist. Bij nieuwetijdskinderen gaat het in deze visie in feite om een nieuw type mens dat over bijzondere vaardigheden zou beschikken die volgens diverse astrologen horen bij het zogeheten Aquarius-tijdperk. Ze zouden o.a. veel creatiever en vrijer (willen) zijn dan de meesten uit het voorgaande tijdperk en bovendien vaak of zelfs meestal beschikken over paranormale vermogens. Zo beschouwd hangt het concept direct samen met een denken in tijdperken zoals we dat bijvoorbeeld kennen uit genoemde astrologie.
Toch kan er ook voor mensen die niets hebben met astrologische tradities een interessante parapsychologische dimensie zitten aan kinderen die binnen de New Age-literatuur nieuwetijdskinderen worden genoemd. Het zou kunnen dat veel van deze kinderen daadwerkelijk beschikken over paranormale gaven. Dat zulke kinderen nu vaker voorkomen zou daarbij niet zozeer te maken hoeven te hebben met een grotere frequentie nieuwetijdskinderen als wel met een grotere bereidheid bij ouders om kinderen met zulke kenmerken serieus te nemen. (Op zich levert dit wel een aardige paradox op, want waarom zijn die ouders dan weer opener? Maar wellicht is dit vooral een cultureel gevolg van de literatuur zelf.) Hoe dan ook zijn er altijd kinderen geweest die meer dan gemiddeld paranormale ervaringen hadden, zoals het zien van aura's, helderziende waarnemingen, contacten met geesten, uittredingen, etc. Het zou goed zijn als de aandacht voor 'nieuwetijdskinderen' tegelijk ook meer aandacht voor hun mogelijke paranormale gevoeligheid met zich meebrengt. Omdat dit parapsychologisch gezien natuurlijk reuze interessant is, maar ook om de kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling op dit vlak.
Ruimer beschouwd is het serieus nemen van het 'afwijkende' natuurlijk altijd goed. Systemen zijn bijna per definitie gericht op de middenmoot en het is van groot belang als mensen die daar domweg niet binnenvallen meer ruimte krijgen.

Titus Rivas

Zie ook: Nieuwetijdskinderen

Bronnen en links

We linken zoveel mogelijk naar de bron van een bericht, maar we verwijderen deze link wanneer het is verbroken.

Labels, steekwoorden en onderwerpen

agnosticisme (2) anomalieën (1) babyfluisteraar (1) begaafdheid (1) beroepsmogelijkheden (1) bezetenheid (1) bijnadoodervaringen (2) biolocatie (1) boek (2) buitenaards (1) buitenzintuiglijke waarneming (1) case of the reincarnation type (1) channeling (2) circelredenering (1) collectieve bewustzijn (1) creëren (1) Daryl Bem (1) definitie (1) demonen (1) dogma (2) ego (1) entiteit (1) esoterie (1) ESP (3) falsifieerbaarheid (1) filmpje (3) foto's (1) geestverschijning (1) goochelaar (1) goochelen (1) Harry Potter (1) hart (1) herinneringen (4) howard campaigne (1) hypnose (1) hypnotische regressie (1) Ian Stevenson (1) ideomotorisch verschijnsel (1) illusionisme (1) James Leininger (1) keurmerk (1) kinderen (3) leven na de dood (2) levensbeschouwelijk (1) loslaten (1) materialisme (1) medium (1) mensbeeld (1) naturalisme (1) nieuwetijdskinderen (1) nsa (1) onderzoek (3) optische effecten (1) orbs (1) papegaai (1) paragnosten (1) parapsychologie (2) parapsychologisch (1) pijnlichaam (1) pluralisme (1) Popper (1) precognitie (2) premonition (1) professie (2) psychokinese (3) psychologie (1) radiesthesie (1) regressie (2) regressiehypnose (1) reïncarnatie (6) reïncarnatiegeval (1) reïncarnatiehypnose (1) reïncarnationderzoek (1) retrocognitie (1) robert snow (1) scepsis (1) scheppen (1) seti (1) skepsis (4) spiritualiteit (1) stellig (1) Stichting Athanasia (2) Stichting Merkawah (1) stralingsgevoeligheid (1) swaab (1) synchroniciteit (1) telekinese (1) telepathie (1) terugvoering (1) theorieën (1) tijd (1) tijdreizen (1) toeval (1) Tolle (1) transformatie (1) ufo's (1) uitdaging (1) uittreding (1) Uri Geller (1) veld (1) verbinden (1) verifieerbaar (1) voorgevoel (1) voorgevoelens (1) voorschouw (1) voorspellingen (1) vorig leven (1) vrijheid (1) wichelroede (1) zielenreis (2) zieners (1) zweverig (1)

Kijk ook eens op de artikelen van Titus Rivas en anderen op:Txtxs is een zeer uitgebreide website
met informatie over allerlei onderwerpen.

Zoeken

Rivas over parapsychologie